ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും 500/- രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ സൗജന്യ ഡെലിവറി! കോഡ് ലഭ്യമാണ്!

സബ അഫ്രിൻ, ഫിൽസ, പ്ലേഫുൾ, ആംബിഷൻ & ഫ്രഷ് ഡിയോഡറന്റുകൾ, മഞ്ഞൾ ഫേസ്‌വാഷ്, വേപ്പ് ഫേസ്‌വാഷ്, കറ്റാർ വാഴ ജെൽ എന്നിവയുടെ ഗിഫ്റ്റ് കോംബോ

സബ അഫ്രിൻ, ഫിൽസ, പ്ലേഫുൾ, ആംബിഷൻ & ഫ്രഷ് ഡിയോഡറന്റുകൾ, മഞ്ഞൾ ഫേസ്‌വാഷ്, വേപ്പ് ഫേസ്‌വാഷ്, കറ്റാർ വാഴ ജെൽ എന്നിവയുടെ ഗിഫ്റ്റ് കോംബോ

സബ അഫ്രിൻ, ഫിൽസ, പ്ലേഫുൾ, ആംബിഷൻ & ഫ്രഷ് ഡിയോഡറന്റുകൾ, മഞ്ഞൾ ഫേസ്‌വാഷ്, വേപ്പ് ഫേസ്‌വാഷ്, കറ്റാർ വാഴ ജെൽ എന്നിവയുടെ ഗിഫ്റ്റ് കോംബോ

സാധാരണ വില Rs. 2,343.00

5 ഡിയോഡറന്റുകൾ, ഫേസ് വാഷുകൾ, കറ്റാർ വാഴ ജെൽ എന്നിവയുടെ സബ പായ്ക്ക് കോമ്പോ .

ഡിയോഡറന്റുകൾ ഫേസ് വാഷുകൾ, കറ്റാർ വാഴ ജെൽ എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം ഓൾ സബ റേഞ്ചിന്റെ ഈ കോംബോ ആസ്വദിക്കൂ

ശ്രദ്ധിക്കുക: ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോക്ക് ആക്റ്റ് ഫാസ്റ്റ്! & COD ലഭ്യമാണ്

വിപണനം ചെയ്തതും ബ്രാൻഡ് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും

ICPG PTE LTD

68, സർക്കുലർ റോഡ്, #02-01, സിംഗപ്പൂർ 049422

ഇന്ത്യയിൽ വിതരണം ചെയ്തത്

ഇന്നൊവേറ്റീവ് കൺസ്യൂമർ പ്രോഡക്ട്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്

204, അഗർവാൾ ചേംബർ, പ്ലോട്ട് നമ്പർ.6, സിഡി ബ്ലോക്ക്, പിതാംപുര, ന്യൂഡൽഹി 110034, ഇന്ത്യ

മുമ്പ് ഉപയോഗിക്കുക: Mfg. തീയതി മുതൽ 36 മാസം

Rated /5 based on customer reviews